Josh Taylor
Thể Thao Thể Thao Quốc Tế

Võ sĩ Josh Taylor thống nhất đai vô địch quyền anh hạng siêu nhẹ

Quyền anh thế giới hiện tại đang phân ra có tất cả 14 danh mục thi đấu. Mỗi một danh mục sẽ có những mức cân nặng, các đai vô địch khác nhau. Những võ sĩ quyền anh mới thường sẽ thi đấy ở hạng nhẹ. Hạng nhẹ các võ sĩ sẽ có trọng lượng […]