Rửa tay là biện pháp chuẩn nhất để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.
Phương Pháp Phòng Bệnh Sức Khỏe

Rửa tay với xà phòng – biện pháp phòng bệnh hàng đầu của bệnh covid-19

Tình hình thế giới hiện nay vô cùng căng thẳng, bởi bệnh covid-19 ngày càng phức tạp hơn. Dịch covid-19 bắt đầu bùng phát vào cuối năm 2019. Dịch đã gây ra nhiều bất lợi cho nên kinh tế, nền giáo dục, du lịch,… Mà đặc biệt, nó đã cướp đi không ít mạng sống […]