Bệnh lậu là một trong các loại bệnh xã hội gây ra bởi song cầu khuẩn có tên Neisseria Gonorrhoeae.
Phương Pháp Phòng Bệnh Sức Khỏe

Bệnh lậu là gì? Có những cách ngăn ngừa bệnh lậu nào?

Con người thường rất chủ quan trong vấn đề phòng tránh bệnh tật. Họ ít khi tìm hiểu các biện pháp ngăn ngừa bệnh, dù bệnh nặng hay nhẹ. Có lẽ vì thế mà tỉ lệ mắc bệnh của con người ngày càng cao. Mà chủ yếu là những căn bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiễm […]