Quát mắng con trẻ
Gia Đình Lối Sống

Những thời điểm khiến việc quát mắng trẻ có thể bị phản tác dụng

Ngày nay, nhiều bố mẹ thường xem việc quát mắng là phương pháp chính để răn dạy con trẻ. Các bậc phụ huynh thường giữ suy nghĩ rằng, nếu tỏ ra giận dữ thì trẻ con sẽ cảm thấy sợ hãi,  biết lỗi sai và không tái phạm nữa. Tuy nhiên đó chỉ là suy […]