Công Nghệ Số Ứng Dụng - Phần Mềm hay

Hãy khám phá những tiện ích của ứng dụng voice chat

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chúng ta không nên tụ tập qua đông người. Vì vậy những buổi học nhóm, hội họp nên diễn ra online. Chính vì vậy những ứng dụng voice chat đang ngày càng phổ biến và nhiều người sử dụng. Một trong những ứng dụng này đó là Discord […]