Fitch Solutions dự báo giá thép toàn cầu giảm trong năm 2022
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Fitch Solutions dự báo giá thép toàn cầu giảm trong năm 2022

Báo cáo mới đây của Fitch Solutions, cơ quan xếp hạng tài chính quốc tế, dự đoán trong ngắn hạn, giá thép toàn cầu sẽ đạt bình quân 800 USD / tấn trong nửa cuối năm nay. So với dự báo trước đó (660 USD / tấn), dự báo này đã được cải thiện do […]