Nhu cầu tìm hiểu dịch vụ tài chính tăng mạnh ở Việt Nam
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Nhu cầu tìm hiểu dịch vụ tài chính tăng mạnh ở Việt Nam

Nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ tài chính ở Việt Nam gần đây tăng mạnh. Khi các ngân hàng, công ty tài chính thực hiện việc chuyển đổi số. Giao dịch không dùng tiền mặt của Việt Nam đã tăng 75,2% trong chín tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Và […]