trí tuệ nhân tạo
Chứng Khoán Đầu Tư Thị Trường

Chứng khoán công nghệ trở nên phát triển nhờ trí tuệ nhân tạo AI

Hiện nay với xu hướng công nghệ 4.0, nền công nghệ của trí tuệ nhân tạo đã chiếm phần lớn trong các lĩnh vực. Công nghệ thay đổi bắt buộc con người cũng phải thay đổi để không quá bị lạc hậu so với thị trường. Có thể nói, từ khi áp dụng công nghệ […]