Microsoft Teams miễn phí đã có mặt tại Việt Nam
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Microsoft Teams miễn phí đã có mặt tại Việt Nam

Microsoft Teams là tính năng được dựng sẵn trong Office 365 của Microsoft ra mắt tại Việt Nam ngày 27/4/2017. Teams là nền tảng nhắn tin đã được Microsoft ra mắt trước đây dành cho các nhóm doanh nghiệp, được dùng hỗ trợ phòng họp hoặc nhắn tin trực tiếp, trò chuyện video, âm thanh và […]