Người vô tâm
Gia Đình Tình Yêu

Cảm giác thật sự khi yêu một người vô tâm sẽ như thế nào?

Tình yêu chính là sự chân thành tự nguyện đến từ hai phía, không ai ép buộc. Yêu là muốn chăm sóc quan tâm san sẻ mọi điều với người mình yêu. Nhưng ai biết được chữ ngờ, bạn lại gặp đúng người vô tâm. Đơn giản chỉ là việc chờ đợi qua những dòng […]