Bệnh than là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn hình thành bào tử gây ra.
Phương Pháp Phòng Bệnh Sức Khỏe

Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm – bệnh than một cách hiệu quả

Căn bệnh truyền nhiễm là loại bệnh phổ biến trong cuộc sống của mỗi người. Bệnh được truyền qua 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp thông qua lời nói giao tiếp, nắm tay với người nhiễm bệnh,… Hoặc gián tiếp là cầm nắm những vật có nguy cơ dính vật truyền […]