Dự kiến bầu trời Châu Âu sẽ chứng kiến taxi bay hoạt động vào năm 2024
Công Nghệ Mới Công Nghệ Số

Dự kiến bầu trời Châu Âu sẽ chứng kiến taxi bay hoạt động vào năm 2024

Khi vào những năm trước tại đất nước Dubai đã thử nghiệm thành công chiếc taxi bay đầu tiên trên thế giới với mục đích phục vụ phát triển cho giao thông công cộng kiểu mới. Sự kiện này phần nào đã mở ra một tương lai mới cho công nghệ taxi bay trong tương […]