Tin tặc gia tăng tại Việt Nam và thế giới đầu năm 2021
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Tin tặc gia tăng tại Việt Nam và thế giới đầu năm 2021

Tin tặc hiện nay sẽ không chỉ tấn công máy tính của người dùng. Mà còn âm thầm xâm nhập và điều khiển thiết bị của nạn nhân, biến chúng thành công cụ dưới sự kiểm soát của chúng. Một trong những xu hướng hiện nay là tin tặc thường sử dụng tài nguyên máy […]