Mạng 5G thúc đẩy GDP nếu được cấp phép băng tần 6 GHz
Thị Trường Thông Tin Kinh Tế

Mạng 5G thúc đẩy GDP nếu được cấp phép băng tần 6 GHz

Mạng 5G có thể nói là một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các ngành. Theo các chuyên gia ITC, chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ số để cung cấp dịch vụ và giải quyết vấn đề, nhằm đạt được sự phát triển bền vững […]